#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2563 (ติดตามได้ในรูปแบบออนไลน์)

สามารถสแกน QR Code หรือ https://calendar.google.com/calendar/embed

***ทั้งนี้หากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมทั้งหมดจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสม
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –