#ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ BSRU Smart University 4.0

—-
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ BSRU Smart University 4.0 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี และคุณศิริลักษณ์ ศรีนพนิคม ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตพระปิ่นเกล้า ลงนาม MOU พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4
—-
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการจัดการทางเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ BSRU Smart University 4.0 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –