#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
(ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้ )
– บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)

หมายเหตุ : * ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ยังไม่ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS63
ต้องลงทะเบียนใช้งาน ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com ให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันยืนยันสิทธิ์
——
LINK รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) http://mis3.bsru.ac.th/…/Do…/file_download/2563-2-2-pass.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –