#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด

วันที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด เพื่อลดการแพร่เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่น และเช็ดทำความสะอาดพื้นที่สัมผัสทั้งหมด ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ดำเนินการโดย กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
——
ข่าวโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –