#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –