#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 23 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดย ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา งานรักษาความปลอดภัยและจราจร สำนักงานอธิการบดี และชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ บริเวณหน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ บริเวณทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการนักศึกษา
—-
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –