#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมระบบการประเมินบุคลากรโดยผู้ร่วมงาน

รอบประเมิน 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
—-
ขยายเวลาประเมิน ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
—-
http://pa.bsru.ac.th/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –