#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณะผู้บริหาร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ #BSRUNews

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –