Uncategorized

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 6 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นโครงการหลักตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่ได้มอบหมายให้ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก
—-
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2563 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –