#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิจารณาทุนประเภทความพิเศษ รอบที่ 2 โควต

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ รอบที่ 2 โควตา (Quota) (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63) โดยมี นางสาวอรุณี คู่วิมล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ รายงานจำนวนผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ แนวปฏิบัติในการพิจารณาทุนประเภทความสามารถพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2
—-
ข่าว/ภาพโดย เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
—-
#BSRURecentnews มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิจารณาทุนประเภทความพิเศษ รอบที่ 2 โควตา #BSRUNews

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –