#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับธนาคารออมสิน หารือและเตรียมการจัดโครงการ GSB SMEs startup Ecosystem

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับธนาคารออมสิน หารือและเตรียมการจัดโครงการ GSB SMEs startup Ecosystem ซึ่งมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. smart start idae 2. Innovation club 3. SME startup นำโดย รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี พร้อมทีมงานเข้าร่วม ณ อาคาร 6 ชั้น 5 ทั้งนี้กิจกรรมที่ให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการหลักจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –