ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ (คบ.5 ปี) ประธานสภานักศึกษาปี 2562-2563 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธนภรณ์ เปรมทอง #BSRUNews

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา