ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานระบบสารสนเทศสำหรับบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt พัฒนาโดย ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง
—-
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ด้านบริการภาครัฐ ระดับดี ผลงานระบบสารสนเทศสำหรับบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล WepMEt #BSRUNews

 

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา