ข่าว : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายราม แสงมณี นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่ความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
——
#BSRUAnnouncement มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายราม แสงมณี #BSRUNews1

ไซต์นี้ใช้ Cookie เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับการใช้ Cookie ในเว็บไซต์ของเรา