#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวจีนในอู่ฮั่นผ่านพ้นวิกฤติไปด้วยดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –