#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบเงินทุนการศึกษาจาก บริษัท หนุ่มบอดี้เพ้นท์เซอร์วิส จำกัด

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.สายัณ พุทธลา รองอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดย อาจารย์ประสงค์ ผ่องภิรมย์ เป็นตัวแทนจาก คุณอภิรักษ์ ทรงสุวรรณ (กรรมการผู้จัดการบริษัท หนุ่มบอดี้เพ้นท์เซอร์วิส จำกัด) เป็นผู้มอบ โดยมี ผศ.ดร.สุริยา พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์อภิญญา หนูมี ประธานสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เข้าร่วมในการรับมอบทุนการศึกษานี้ด้วย ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –