#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัคร ภาคพิเศษ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม – 1 มีนาคม 2563
.
ชำระเงินค่าสมัครที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม – 1 มีนาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
.
วันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563
.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –