#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

—-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
—-
1. ทุนศรีสมเด็จ
2. ทุนประเภทความสามารถพิเศษ
3. ทุนประเภทพิจารณาผลทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT)

อ่านรายละเอียดการให้ทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://admission.bsru.ac.th

link Download​ ประกาศ http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2563-scholarship.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –