#ข่าว มบส.

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคาร 27

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทั่วทุกพื้นที่ภายในและภายนอก อาคาร 27 วิทยาลัยการดนตรี เพื่อความปลอดภัยในสุขอนามัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มาติดต่อ สำหรับการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ข่าวโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ภาพโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
——
#BSRURecentNews มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ อาคาร 27 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –