#ข่าว มบส.

มบส.จัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –