#ข่าว มบส.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์
—-
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเพาะปลูก วิจัย และการใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงเพื่อการแพทย์ รวมถึงการดำเนินกิจการด้านอื่นๆ ร่วมกัน นำโดย ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ ดร.สุเทพ สุวรรณเกต ประธานวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.สุรวดี สุวรรณเกต ร่วมเป็นพยานการลงนาม ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อาคาร 9 ชั้น 8
—-
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
—-
#BSRURecentNews พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ วิสาหกิจชุมชนบุปผาราชันย์ #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –