#ข่าว มบส.

ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา สรุปรายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –