#ข่าว มบส.

ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำแบบฟอร์ม ผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการ ของผู้ป่วยเข้าข่ายโรคปอดอักเสบ Covid-19 (กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเฝ้าระวัง) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

***สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น***

เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่จะต้องกักตัวเฝ้าระวังการติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่เข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันที่ 14 – 21 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. ร้านเพลินนคร ถ.สมเด็จเจ้าพระยา
2. ร้านมอร์บาร์ ถ.อิสรภาพ
3. ร้าน48 De-cree (ชื่อใหม่ ร้าน Garage66) ถ.อิสรภาพ (ข้างมอร์บาร์)
4. ร้านเกรย์ ปิ่นเกล้า (GREY PINKLAO) ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

โดยขอให้บันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้สามารถติดตามและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

https://docs.google.com/…/1BPQeg2c3jiF3Q_kTiCaUc4iLMH…/edit…

***หากมีอาการที่เข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ขอให้ท่านอยู่ภายในที่พักเท่านั้น และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือและรักษาโดยเร็วที่สุด หรือมีข้อสงสัย โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422***
——
ติดต่อฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา โทร 02-4737000 ต่อ 1306 สายด่วน 063-3901440

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –