#ข่าว มบส.

ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ติดตามและสัมภาษณ์ เพื่อเร่งสืบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย (นักศึกษา)

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ติดตามและสัมภาษณ์ เพื่อเร่งสืบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย (นักศึกษา) ซึ่งมีความเสี่ยงและต้องเฝ้าระวังติดตามอาการป่วยที่เข้าข่ายติดเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งติดตามอาการนักศึกษาที่ป่วยอย่างใกล้ชิดทุกวัน ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส (Covid-19) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล
——
#BSRURecentnews ฝ่ายอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมสุริยะอาสาพยาบาล ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ติดตามและสัมภาษณ์ เพื่อเร่งสืบหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย (นักศึกษา) #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –