#ข่าว มบส.

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการรายวิชาโครงการพิเศษ/รายวิชาสัมมนากิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการรายวิชาโครงการพิเศษ/รายวิชาสัมมนากิจกรรม
—-
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการรายวิชาโครงการพิเศษ/รายวิชาสัมมนากิจกรรม ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการรายวิชาโครงการพิเศษ/หรือรายวิชาสัมมนา “ฉันสอน…ศิษย์เสนอ” โดย สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ นำเสนอโดย

อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์
อาจารย์พชรมน เกิดสุวรรณ
ผศ.สุธาทิพย์ หอมสุวรรณ
อาจารย์สลิลดา มาลัยศรี

ทั้งนี้คณะวิทยากรได้แบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสาขาวิชา และกิจกรรมนี้ยังได้รับความสนใจจาก ประธานสาขาที่ได้ร่วมนำเสนอรายวิชาโครงการพิเศษ/รายวิชาสัมมนา (ข้อมูลและกระบวนการโดยสังเขป อาทิ คำอธิบายรายวิชา นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย กระบวนการจัดการ ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ และแนวทางที่ต้องการพัฒนา) ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ อาคาร 11 ชั้น 6
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
—-
#BSRURecentNews ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการรายวิชาโครงการพิเศษ/รายวิชาสัมมนากิจกรรม #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –