#ข่าว มบส.

ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี

ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี
——
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ผศ.รังสรรค์ บัวทอง ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม และรับฟังข้อเสนอแนะเรื่องการจัดการมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในชุมชน ณ ห้องประชุมเอ ซี คาร์เตอร์ อาคาร 6 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
——
#BSRURecentNews ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –