#ข่าว มบส.

ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ สามารถตรวจหาโควิด-19 ฟรี!

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –