#ข่าว มบส.

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
—-
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฏร ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี นายอภิชาติ สิงห์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และทีมงานกองนโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
—-
:: ติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวได้ที่ ::
เพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/planBSRU
เว็บไซต์ plan.bsru.ac.th/
โทร 02-473-7000 ต่อ 1400-1401
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
—-
#BSRURecentNews ผู้บริหาร มบส. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 #BSRUNews

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –