#ข่าว มบส.

ผู้บริหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัยช่วงแพร่ระบาดเชื้อ covid-19

วันที่ 19 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ เครือหงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย คุณชาญชัย คำป้อง ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัยช่วงแพร่ระบาดเชื้อ covid-19 ตามมติ ครม. และมอบหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ รปภ. ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
—-
#BSRURecentnews ผู้บริหาร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปรับการปฏิบัติงานของฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัยช่วงแพร่ระบาดเชื้อ covid-19 #BSRUNews

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –