#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบ 3 และยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

รอ ทปอ ประกาศชื่อได้ที่ : http://www.mytcas.com
.
ตามตารางนี้ การดำเนินการตอนนี้อยู่ตรงแถบสีเหลืองแล้วนะครับ
.
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบนี้นะครับ
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –