#ข่าว มบส.

ผลิตสื่อการสอนสำหรับนำเสนอแบบแแนไลน์ด้วยOBS-studio จะผลิตเองหรือมาใช้บริการห้องอัดของเราก็ได้นะคะ

#บริการห้องผลิตสื่อวิดีทัศน์ประกอบการสอนรูปแบบออนไลน์
-ภายในห้องประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
-ซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกการสอน OBS Studio
-ไมโครโฟน
-ห้องอัดเป็นส่วนตัว
.
#สิ่งที่ผู้รับบริการต้องนำมา
-สื่อการสอน PowerPoint
-เมื่ออัดคลิปสื่อการสอนแล้วสามารถนำขึ้น Youtube ได้
.
#การให้บริการ
-ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ
.
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 – 473 7000 ต่อ 1722 – 1723
.
#จองห้องผลิตสื่อการสอนได้ที่
http://booking.bsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –