#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ปัจฉิมนิเทศออนไลน์ : ก้าวแรกสู่การทำงานยุคดิจิทัล

วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.
สามารถกดลิงค์นี้ได้เลยตามรอบเวลาที่กำหนดไว้
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/9215501258
Meeting ID: 921 550 1258
—-
หมายเหตุ : เปิดให้เข้าทำแบบประเมินฯ วันอังคาร ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 – 18.30 น. เท่านั้น เพื่อจำกัดการรับ Serial Key กิจกรรม
https://docs.google.com/…/12z0GYOLXYpNVqdZ4Cm-ppuUfoI…/edit…
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –