#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักกกิจการนักศึกษา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –