#ข่าว มบส.

ประกาศ เรื่อง การสั่งจองชุดและเครื่องแบบนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษาที่มารายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในรอบที่ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) และรอบที่ 2 (โควตา Quota)
.
สามารถสั่งจองชุดนักศึกษาที่ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยได้ที่ : https://forms.gle/71TX5C6beHrv8UtY8
.
นักศึกษาสามารถติดตามการนัดหมายวันและเวลาสำหรับรับเครื่องแบบพร้อมชำระเงินได้ที่ Facebook Fanpage สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
http://www.facebook.com/dsad.bsru

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –