#ข่าว มบส.

ประกาศ เรื่องช่องทางในการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

บัณฑิตวิทยาลัย ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ระหว่างนี้ บัณฑิตวิทยาลัย เปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
1. Fanpages
http://grad.bsru.ac.th/th/
2. Facebook
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
https://www.facebook.com/graduateschoolbsru/?epa=SEARCH_BOX

***หากมีการเปลี่ยนแปลง บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –