#ข่าว มบส.

ประกาศ เรื่องช่องทางในการติดต่อสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ระหว่างนี้สำนักงานสภาฯ เปิดช่องทางสื่อสารออนไลน์ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ ดังนี้
1. Line
2. E-mail
3. Website

***หากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –