#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ : สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

..:: นักศึกษาที่สั่งจองชุดเครื่องแบบ เครื่องหมายนักศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สามารถติดต่อรับและชำระเงินค่าชุดเครื่องแบบเครื่องหมาย ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
..:: นักศึกษาที่ต้องการซื้อเพิ่มเติมให้ติดต่อขอซื้อเพิ่มเติมได้ในวันตามตารางที่กำหนดตามคณะ สาขาวิชาที่ตนเองสังกัดอยู่
..:: นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน จะได้รับเสื้อกีฬาสีม่วง ซึ่งจะทำการแจกในวันและเวลาตามตารางที่กำหนด นักศึกษา เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนเพื่อรับเสื้อด้วยนะจ๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –