#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ สำนักกิจการนักศึกษา เรื่อง การซื้อ “ชุดนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศ สำนักกิจการนักศึกษา เรื่อง การซื้อ “ชุดนักศึกษา” สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –