#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 61 ทุน

—-
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่
http://mis.bsru.ac.th
—-
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ติดต่อรับเอกสารสัญญาการรับทุน
ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1
—-
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศฯ เข้าพิธีมอบทุนการศึกษา*
ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ อาคาร 6 ชั้น 15

*หมายเหตุ : แต่งกายชุดพิธีการ

LINK ตรวจสอบรายชื่อ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2562-scholarshippass.pdf

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –