#ข่าว มบส.

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันตัวตนสำเร็จ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ตำบล ๑มหาวิทยาลัย)

 

ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://mhesi.bsru.ac.th

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –