#ข่าว มบส.

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2563
—-
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://brms.bsru.ac.th/downl…/announce-approve/a-July-63.pdf
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –