#ข่าว มบส.

ประกาศ!!! ขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2563)

**ข้อกำหนดการส่งผลงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง**
.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02 333 3730
.
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดที่ https://www.mhesi.go.th/…/pr/news/1086-logodesigncontest2020
——
ภาพ/ข้อมูลโดย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –