#ข่าว มบส.

ประกาศ! การอนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการ ฯ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2563🚩🚩🚩

จำนวน 17 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่

เมนู งาน/บริการ > ทุนสนับสนุน การเผยแพร่ผลงาน >
ประกาศผลการอนุมัติค่าตอบแทนบทความ ปีงบประมาณ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –