#ข่าว มบส.

ประกาศสำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ รอบ2 โควตา ประเภทความสามารถพิเศษ และรอบโควตาทั่วไป

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
-สาขาวิชาดนตรีตะวันตกศึกษา

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
โปรด Scan QR Code เพื่อทำการสอบแบบระบบออนไลน์ ผ่าน Application Line Group

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –