#ข่าว มบส.

ประกาศวิทยาลัยการดนตรี ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6

ประกาศวิทยาลัยการดนตรี ปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ตามประกาศประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6 และให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้
1. งดให้นักศึกษาเข้าบริเวณมหาวิทยาลัย และในส่วนของวิทยาลัยการดนตรี เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ และป้องการแพร่กระจายของเชื่อดังกล่าว
2. ให้ปฏิบัติตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
3. เข้าศึกษาตามรายวิชาต่างๆ แบบออนไลน์ ตามที่อาจารย์ได้นัดหมายเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง

***ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศต่อไป***
***ขออภัยในความไม่สะดวก***
——
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม Inbox
– วิทยาลัยการดนตรี : https://www.facebook.com/bsrumusic2558/
– ภาควิชาดนตรีตะวันตก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/WMBSRU/
– ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ-วิทยาลัยการดนตรี-มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา-1846339815631130/
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรีศึกษา-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-882416198502897/
– สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/activitybsrumus/

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –