#ข่าว มบส.

ประกาศวิทยาลัยการดนตรี ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้

1. ขยายเวลาปิดทำการไปจนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
2. อาจารย์ และบุคลากร สามารถ เข้า – ออก มหาวิทยาลัยได้ เพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นักศึกษาติดตามรายวิชาต่างๆ แบบออนไลน์ ตามที่อาจารย์ได้นัดหมายเพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง
4. ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 6 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
5. ให้ปฏิบัติตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

***ทั้งนี้จนกว่าจะมีประกาศต่อไป***
***ขออภัยในความไม่สะดวก***
——
หากต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม Inbox
– วิทยาลัยการดนตรี : https://www.facebook.com/bsrumusic2558/
– ภาควิชาดนตรีตะวันตก มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/WMBSRU/
– ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/ดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ-วิทยาลัยการดนตรี-มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา-1846339815631130/
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรีศึกษา-คณะครุศาสตร์-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-882416198502897/
– สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา : https://www.facebook.com/activitybsrumus

0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –