#ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (admission 2) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (admission 2) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
—-
ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้

1. บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว
ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
2. พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
3. ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า
ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
4. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
5. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา เป็น Username และ Password เป็น รหัสบัตรประชาชน)
—-
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –