#ข่าว มบส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๓
  2. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
  3. พนักงานราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
  4. ลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
  5. คัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อโอนย้ายพนักงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
0Shares
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –