#ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา
โครงการทุนเอราวัณ ปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลผู้รายงานตัว ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ/สมัครเรียน
– พิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ที่เว็บไซต์ : http://admission.bsru.ac.th เมนูพิมพ์ใบชำระเงิน
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนแรกเข้า ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563
ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis5.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th
(Username = รหัสประจำตัวนักศึกษา  และ Password = รหัสบัตรประชาชน)

—–ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% ของค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าบำรุงคณะ และค่าธรรมเนียมพัฒนาสาขาวิชา—-

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –