#ข่าว มบส.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครอ.ชาวต่างชาติ (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศรับสมัครอ.ชาวต่างชาติ (Eng Version)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

– บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา –